Våldskartan

...

I perioden

Skottlossning  0  

Skottlossning

Mord/dråp  0  

Mord/dråp

Mord/dråp, försök  0  

Mordförsök

Detonation  0  

Detonation

I årstakt

Skottlossning  0  

Skottlossning

Mord/dråp  0  

Mord/dråp

Mord/dråp, försök  0  

Mordförsök

Detonation  0  

Detonation

Källa för samtliga incidenter är Polismyndigheten. Informationen bygger på initiala uppgifter och är att betrakta som preliminär. Vi följer upp och uppdaterar informationen löpande. Incidenternas koordinater är ungefärliga och bygger på den information som finns tillgänglig. Klicka på ikonerna på kartan för mer information och specifika källhänvisningar.

Våldsindex

Senaste värdet:
Våldsindex är ett index som mäter förekomsten av grova våldsbrott i Sverige. Indexet baseras på olika typer av händelser som rapporteras och publiceras av Polismyndighetens presstjänst. Indexet reflekterar löpande händelser över de senaste 30 dagarna. Värdet på indexet är satt så att det genomsnittliga värdet för första mätåret, 2020, är lika med 100. Indexet uppdateras varje dag.

Senaste händelserna

Plats Tid Typ Källa